پروژه ها و چالش ها

لیست پروژه ها یا چالش های اساسی موجود در شهرستان های شاهرود و میامی(پیش نویس)

نکات مهم:

۱- این لیست چالش ها و پروژه ها، ناقص بوده و در حال تکمیل می باشد. (امیدواریم با نظرات خود ما را در تکمیل این لیست یاری فرمایید)

۲- مشخصات و مزایای ذکر شده برای پروژه ها نیز ناقص بوده و در حال تکمیل می باشد.

۳ – پروژه ها بدون اولیت بندی ذکر شده اند و در نهایت با نظر کارشناسان و صاحبنظران، پروژه ها هم در حوزه های مختلف و هم به صورت کلی، به صورت منصفانه و عادلانه اولویت بندی می گردند تا مجموعه موثرین، دلسوزین، نمایندگان مردم و مسئولین برای اجرای پروژه ها و رفع مشکلات و توسعه منطقه در یک مسیر واحد عمل کنند تا تجربه عدم اجرای پروزه های منطقه در دهه های گذشته تکرار نگردد و رشد و توسعه متوزان تحقق یابد. (برای این امر از نمایندگان خود در شوراها، نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی، دلسوزین و موثرین و مسئولین منطقه مطالبه کنید)

۴- مسلما و یقینا صرف انتشار و بیان این طرح ها کافی نیست و اجرایی شدن آن ها مهم است که این موضوع فقط و فقط با پیگیری مستمر و استفاده از تمام پتانسیل ها امکان پذیر است. مجمع رشد و آبادانی شاهرود در تلاش است با استفاده از تمام پتانسیل های قانونی خود، مسئولیت و سهم خود را در این زمینه ایفا کند. امید است با مشارکت و همکاری جمعی شاهد رشد و توسعه منطقه باشیم


خواهشمندیم با همراهی نمایندگان خود در شوراهای شهر و روستا و دلسوزین و موثرین منطقه خود، ما را در تکمیل این فایل یاری نمایید.

هدف از تهیه این فایل، ضمن نگاه منصفانه و عادلانه به کلیه نقاط حوزه انتخابیه، بررسی و اولیت بندی اقدامات مورد نیاز جهت رفع مشکلات و توسعه منطقه می باشد.


برای مشاهده و دانلود فایل PDF لیست پروژه ها یا چالش های اساسی موجود در شهرستان های شاهرود و میامی کلیک کنید.