منشور اخلاقی

لوگو

منشور اخلاقی:

۱- پایبندی به اخلاق در مناسبات درون سازمانی و برون سازمانی یک سمن از ضرورت های حاکم بر آن است.

۲- رعایت بیطرفی و اصل استقلال یکی از مهمترین مبنای اخلاقی سمن است.

۳- رعایت اصول اخلاقی و اجتناب از واکنش های هیجانی در مواجهه با یکدیگر در زمانی که معضلی بروز می کند و افراد به اختلاف، چالش و یا تنش می رسند، اساس تعامل اخلاقی و اثربخش در سمن است .

۴- برخورد صادقانه و همراه با احترام اصیل در مواجهه با یکدیگر یکی از مهمترین ملاک‌های اخلاقی در نظام ارزشی سمن است .

۵- رعایت امانتداری و امانت انگاری هر چیزی که در اختیار ماست از فضیلت های رفتاری درسمن است .

۶- حفظ حریم خصوصی افراد در چارچوب قانون از الزام‌های اخلاقی سمن است.

۷- پاسخگویی و استقبال از انتقاد، ارزش اخلاقی مؤثر در تعالی فردی و سازمانی سمن است.

با توجه به موارد فوق الذکر ما اعضای مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود متعهد می‌گردیم که :

 • در حوزه فعالیت خود مسئولیت‌پذیری را سرلوحه‎ی کنش‌های خویش قرار داده و در راستای ارائه خدماتِ هرچه فراگیرتر، گام برداریم.
 • منابع نهادها را در راستای نفع دیگران ، منافع گروه‌های آسیب‌پذیر و یا منفعت عمومی و پایدار جامعه هزینه کنیم و از تجمل و اسراف و هدررفت آن بپرهیزیم.
 • با اشراف به اینکه فعالیت های‌ مدنی بر درک ورفتار عمومی جامعه تاثیر خواهند گذاشت، در راستای جلب اعتماد عمومی شهروندان قدم برداریم.
 • تحت هر شرایطی نگرش همدلانه و دلسوزانه‌ی خود را نسبت به محیط پیرامون حفظ نماییم و در مسیر یکپارچگی و اتحاد ملی گام برداریم.
 • در مسیر فعالیتهای خود، منابع طبیعی و میراث فرهنگی و تاریخی جهانیان را پاس بداریم.
 • همکاریهای بین فردی و بین نهادی را بطور مداوم گسترش و تعمیق ببخشیم و از حذف نیروهایی که به اصول اخلاقی سمن‌ها پایبند هستند به شدت پرهیز کنیم.
 • مبانی حقوق بشری و رعایت شانیت و کرامت انسان را از محورهای بنیادین کنش‌ها و واکنش‌های خویش قرار ‌دهیم.
 • ما قائل هستیم که باید در مسیر بکارگیری توان شهروندان و همینطور توانمندسازی ایشان به دور از هرگونه تبعیض قومیتی، ملی، نژادی یا مذهبی به فعالیت بپردازیم.
 • شفافیت و پاسخگویی در مقابل شهروندان را سرلوحه امور خویش قرار دهیم.
 • صداقت را در افکار، گفتار، رفتار و عملکرد سازمانی خود رعایت نماییم.
 • قانون‌مداری را محترم بشماریم و نقد خود را به قوانین ناکارآمد، از مسیر اخلاقی طرح و پیگیری کنیم.
 • اصول ضروری انسجام یک سازمان مردم نهاد، اعم از غیردولتی، غیرانتفاعی، غیروابسته، داوطلبانه و تشکیلاتی بودن را رعایت نماییم.
 • چنانچه در حوزه فعالیت خود تهدیدی را نسبت به منافع جامعه احساس کردیم، در حد توان و دایره‌ی اختیاراتمان ملزم به اعلام، پیگیری و رفع آن باشیم.