معرفی کوتاه

 معرفی خلاصه مجمع رشد و آبادانی شاهرود:

مجمع رشد وآبادانی شهرستان شاهرود مجمعی غیر‌سیاسی، غیر‌تجاری و غیر‌انتفاعی است و در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان مردم نهاد با اهدافی از جمله :

  • ایجاد همگرایی و اتحاد نیروهای خوش‌فکر و همه‌ی شاهرودی‌های عزیز به منظور استفاده بهینه از استعدادها و ظرفیت‌های نهفته در جهت عمران وآبادانی شهرستان.
  • شناسایی و رفع موانع و محدودیت‌ها و تبدیل به فرصت‌های مناسب در جهت توسعه و پیشرفت فراگیر.
  • تلاش در جهت به‌کارگیری قابلیت‌های بالقوه‌ی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی.
  • شناسایی و سازماندهی نیروهای توانمند و صاحب نظر.
  • بررسی راه‌های توسعه‌ی همه جانبه‌ی شهرستان.
  • تشکیل اتاق فکر و هم اندیشی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در منطقه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و…