فرصت های سرمایه گذاری

در این صفحه فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان های شاهرود و میامی معرفی خواهند شد. (در حال بروزرسانی)

مجمع رشد و آبادانی در نظر دارد با معرفی مناسب و کامل فرصت های سرمایه گذاری منطقه، زمینه رونق وتوسعه منطقه را فراهم آورد. امید است متخصصان، دلسوزان و موثرین منطقه برای معرفی این فرصت ها و تهیه ی طرح توجیهی اولیه جهت ترغیب سرمایه گذاران، مجمع را یاری نمایند.

فرصت های سرمایه گذاری

حوزه راه      
نام پروژهمزیت اصلیملاحظاتعلل توجیه اقتصادیفایل طرح توجیهی
بزرگراه شاهرود - طرود - جندق- اصفهاناتصال استان های مرکزی- جنوبی و جنوب غربی کشور به شمال شرق کشور و مرز بین المللی اینچه برونبا توجه به همجواری این بزرگراه با منطقه حفاظت شده توران، می بایست موضوع فنس کشی در طول جاده و در دوطرف آن و فراهم نمودن شرایط عبور حیوانات از عرض جاده با زیرگذر یا روگذر فراهم گردد.کاهش مسافت زائران امام رضا (ع) که از استان های مرکزی و جنوبی و جنوب غربی کشور به مشهد سفر می کنند. این بزگراه اهمیتی به مراتب بالاتر از آزادراه حرم تا حرم برای این گروه از مسافران خواهد داشت.

2. وجود مسیر هموار و بسیار مناسب برای ترانزیت، این مسیر بهترین گزینه برای عبور وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین حمل بار می باشد و دسترسی مرکز، جنوب و جنوب غرب کشور را به شمال شرق کشور، مرز اینچه برون و بازار آسیای مرکزی تسهیل می کند.