سوالات متداول

*مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود چه نوع شرکت یا سازمانی است؟

این مجمع یک سازمان مردم نهاد(سمن یا NGO) دارای پروانه فعالیت از فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود می باشد.

*سازمان مردم نهاد جیست؟

سمن ها نهادهای مدنی هستند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند، اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کنند.

تعریف سازمان مردم نهاد در «آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» (تصویب‌نامه شماره۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ۸/۵/۸۴ هیئت وزیران)اینگونه آمده: «سازمان غیردولتی به تشکلهایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد. موضوع فعالیت سازمان مشتمل بریکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امورخیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن، یا مجموعه‌ای ازآنها می‌باشد.»

*هدف از تشکیل سمن ها چیست؟

سازماندهی و آموزش افراد جامعه جهت نظارت بر عملکرد مسئولین و سازمانها و منتخبین آنها بمنظور جلوگیری از هر گونه فساد و انحراف و ظلم در جامعه.

*کاربرد سازمانهای مردم نهاد چیست؟

آسیب شناسی جامعه و احصاء و سپس انتقال مشکلات جامعه از مسیرهای قانونی به مسئولین ذی ربط و نظارت و پیگیری بر حل مشکلات متصوره، بمنظور جلوگیری از هر نوع آسیب به مردم  و جامعه هدف.

*هدف نهایی شما چیست؟

توسعه و عمران شهرستان با استفاده از حداکثر پتانسیل های موجود.

*وابسته به کدام حزب و جناح سیاسی می باشید؟

مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود، یک سمن فرا جناحی بوده و دست تمام کسانی که دغدغه مردم دارند را می فشارد.

*آیا مجمع در انتخابات بصورت مستقل وارد می شود؟

خیر، کلیه اعضاء بر اساس سلیقه های جناحی و سیاسی خود بصورت مستقل و فارغ از سیاستگذاری مجمع نسبت به انتخاب اصلح اقدام می نمایند.

*بودجه سازمانهای مردم نهاد از کجا تامین می گردد؟

بودجهٔ سازمان‌های مردم‌نهاد از راه‌های ذیل تأمین می‌گردد:

  • کمک و هدایای مردمی
  • وقف و حبس
  • کمک‌های مالی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی
  • کمک‌های مالی از سازمانهای بین المللی (با رعایت مقررات مربوطه)
  • وجوه حاصل از فعالیت‌های سازمان و انجام پروژه در چارچوب اهداف و اساسنامه و آیین‌نامهٔ سازمان
  • حق عضویت در سازمان

*چرا سازمان مردم نهاد رو تحت عنوان مجمع نامگذاری کردید؟

آئین نامه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شده. عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» می‌توانند به‌جای واژهٔ «سازمان» و تشکل‌های غیردولتی به‌کار گرفته شوند.

*قانون چگونه از سازمانهای مردم نهاد حمایت می کند؟

تشکل‌ها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین‌نامه مذکور به صورت شبکه درآیند یا به عضویت سازمان‌های بین‌المللی درآیند.
شبکه‌ها یا حتی تشکل‌های فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود- بسته به اعتبار و صلاحیت خود و گسترش فعالیت و تعامل آن‌ها با دیگر تشکل‌ها (کار جمعی تشکلها) – قابلیت‌های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم‌سازی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های دولتی و حتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور.

*به چه دلیل این سازمان را تاسیس نموده اید؟

بدیهی است هر مؤسسه یا بنیاد غیردولتی با توجه به نیاز اعضای خود، موضوع فعالیت مشخصی را پی می‌گیرد؛ موضوعاتی مانند: دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان یا موضوعات تخصصی و علمی.

به عقیدهٔ بعضی از صاحب‌نظران، تشکل‌های مردم‌نهاد به چندین دلیل ممکن است شکل بگیرند که مهم‌ترین آنها:

  • اهداف انسان‌دوستانه
  • احساس نیاز یا تجربهٔ شخصی در برخورد با معضلات اجتماعی
  • دستورها و سفارش‌های بزرگان در نیکوکاری و حرکت‌های انسان‌دوستانه

*سازمانهای مردم نهاد دارای چه ویژگیهایی هستند؟

خودجوشی و نیاز طبیعی، اهداف مشترک اعضا، قانونمندی، برنامه و فعالیت مدون، مشارکت و جلب مشارکت (عضوپذیری)، استقلال.