تعاریف

تعاریف:

شهروند:هر شخص حقیقی که در چهارچوب قوانین و مقررات، ساکن در جغرافیای کشور بوده و خود را ملزم به رعایت آن قوانین بداند شهروند محسوب می شود.

  • شهروند موثر کیست؟

۱) از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد.

۲) در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.

۳) در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسئولیت پذیر باشد.

۴) نگران و دل مشغول رفاه و آسایش دیگران باشد.

۵) رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد.

۶) نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند.

۷) توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد.

۸) توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد.

۹) درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد.

۱۰) دارای حس وطن پرستی باشد.

۱۱) نسبت به مسئولیت های خاص جسارت پذیرش داشته باشد.

۱۲) از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد.

۱۳) به وجود تکثر و تنوع افکار در جامعه احترام قائل باشد.

نمودار سازمانی :

در سازمانها و موسسات مختلف برای نشان دادن روابط افراد و پست‌ها از وسیله ای به نام نمودار سازمانی استفاده می شود این تصویر گویای ساخت سازمان و اجزاء سازمان و روابط موجود در بین اجزاء سازمان است و مانند نقشه راه می تواند راهنمای افراد برای شناخت سازمان و جایگاه هر فرد در سازمان باشد. نمودار سازمان در حقیقت وسیله ای برای شناسایی اعضای سازمان، نمایانگر جریان اطلاعات و نشانگر مقام و مرتبه سازمانی بوده و برای ایجاد تغییرات ساختاری بهترین طرح و نقشه است.

هیئت مدیره:

هیئت مدیره نماینده قانونی سازمان است.

هیئت مدیره مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می نماید.

هیئت موسس:

اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

هیئت رئیسه:

جمعی متشکل از مدیر عامل، معاونین و مدیران مستقل می باشد.

مدیر مستقل:

مدیری که زیرمجموعه معاونتی خاص نبوده و به صورت مستقیم تحت نظارت مدیرعامل یا هیئت مدیره فعالیت می نماید.

مدیر عامل:

به استناد ماده ۳۱ اساسنامه مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده سازمان محسوب شده و از طرف سازمان، حق امضا دارد.

کمیسیون عالی:

واحدی متشکل از هیئت مدیره، هیئت رئیسه، مدیران مستقل و دبیران هستند که وظیفه بررسی، اولویت بندی و تهیه و تنظیم ادبیات و ارکان مکاتبات و تعیین مبادی را جهت ارائه به دبیرخانه به عهده دارند.

واحد:

جمعی متشکل از برخی اعضاء سازمان که مأموریتی خاص را به عهده دارند.

مبادی:

اهداف مکاتباتی سمن را نامند.

واحد نظارت:

مجموعه فعالیت‌های مستمر، منظم و هدفمند به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات ارکان سازمان و تجزیه و تحلیل آنها و تطبیق عملکرد سازمان با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن انجام امور.

روابط عمومی:

مجموعه ای از اقدامات و کوشش های حساب شده ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه هایی که با سازمان در ارتباط‌اند انجام می دهد.

معاونت پشتیبانی:

معاونتی است که کلیه امور مربوط به مکاتبات، تشریفات، بایگانی و امور مالی را تصدی نماید.

واحد مالی:

واحدی است که کلیه امور مالی را بر عهده دارد.

مدیر مالی:

تامین منابع مالی حوزه مسئولیت، از طریق منابع معرفی شده در سازمان و ارائه خدمات مالی، حسابداری، تدارکاتی و انبارداری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و معاملاتی سازمان است.

کارشناس مالی:

انجام کلیه امور اداری و دفتری زیر نظر مسئول مربوطه

واحد اداری:

واحدی است که کلیه امور اداری و پشتیبانی را به عهده دارد.

مسئول دبیرخانه:

به شخصی گفته می‌شود که توسط سازمان استخدام گردد و از عهده وظایفی چون توانایی تنظیم جلسه‌ها، نامه نگاری، تنظیم انواع گزارش‌ها از فعالیت‌های مختلف، کار با کامپیوتر و اینترنت و تایپ متون فارسی و انگلیسی برآید. علاوه بر انجام وظایف قبلی به مدیریت امور داخلی شرکت، هماهنگی داخلی کارکنان و پاسخ به مراجعین تلفنی و حضوری نیز می پردازند.

بایگانی:

به مفهوم فن طبقه بندی، تنظیم و نگاهداری و حفاظت اسناد و مدارک است، برطبق روشی معین به نحوی که در اسرع وقت و با کمال سهولت و با صرف حداقل هزینه، نیروی انسانی و وقت، بتوان به آن اسناد دست یافت. کلیه سیاستها ، خط مشی ها ، روشها و رویه ها ، به طریقی در بایگانی انعکاس می یابند و به عنوان منابع اطلاعاتی در آن جا حفظ می شوند تا در مواقع نیاز ، مورد استفاده قرار گیرند . در واقع بایگانی عبارت است از : ثبت و حفظ اطلاعات و عملکردهای مربوط به گذشته به منظور استفاده در حال و آینده .

آموزش:

تدوین راهکار ها و پیشنهاد ارتقاء علمی سیستم

معاونت پژوهشی:

معاونتی است که موظف به بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشگاه در چهارچوب برنامه‌های رشد و توسعه بر اساس اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی جهت طرح در کمیسیون عالی می باشد.

معاونت امور استان ها:

کلیه امور مربوط به معاونت پژوهشی در نمایندگی های احتمالی در سایر استان ها

مشاور حقوقی:

مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیماتشان، تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند و همچنین در مواجه به مسایل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسائل و مشکلات یاری می رساند.

کارگروه پژوهشی:

واحدی متشکل از دبیر، نائب، مسئول هماهنگی و حداقل ۲ نفر و حداکثر ۲۰ نفر عضو ساعی که بر اساس علاقه و تخصص و دغدغه‌های خود موضوع خاصی را جهت بررسی موانع و مشکلات و تدبیر و ارائه راهکار برون رفت از آن آسیب به عهده می گیرند و در صورت ارتقاء و رشد کمی و کیفی می‌توانند علاوه بر برنامه‌های خود زیرگروه های پژوهشی حوزه خود را با هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی سازماندهی نموده و برنامه‌های آنها را بررسی و نظارت نمایند.

دبیرکارگروه:

داوطلبی ساعی که دارای سوابق علمی و فرهنگی مثبت و مسلح به سلاح علم و دانش و ایمان و انگیزه و اعتماد به نفس جهت پذیرش مسئولیت اجرایی در سطوح مختلف سازمان و در تخصص کارگروه مورد نظر می‌باشد.

نائب دبیر:

عضو ساعی می باشد که ضمن همکاری و همفکری با کارگروه در اجرای هر چه بهتر امور، در نبود دبیر جانشین وی می باشد.

مسئول هماهنگی:

عضو ساعی می باشد که ضمن همکاری و همفکری با کارگروه، تحت مدیریت دبیر و نائب دبیر کلیه امور اداری را برعهده دارد.

عضو:

شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که به صورت داوطلبانه و با پذیرش کلیه مفاد اساسنامه سمن به عضویت آن در آمده، خود را ملزم به رعایت ضوابط مندرج در اساسنامه و منشور اخلاقی می‌داند و دارای حق رأی در مجمع عمومی است.

مجمع عمومی:

مجمع متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

عضو ساعی:

عضوی است که علاوه بر حضور در جلسات و فراخوان های عمومی در کارگروه های پژوهشی نیز فعالیت نموده و قبول مسئولیت نماید.

عضو عادی:

عضوی است که در کلیه جلسات و مراسم ها و فراخوان های سازمان شرکت نموده و از حداقل خدمات برخوردار است.

حق عضویت:

به استناد ماده ۶ از قانون تاسیس سازمان های مردم نهاد، مبلغی است نقدی، که به نسبت رتبه اعضاء ، به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان، طبق جدول زیر از آنان دریافت می گردد.

عضو عادی

۱۰۰۰  تومان

عضو ساعی

۵۰۰۰  تومان

دبیر

۱۰۰۰۰  تومان

مدیر مستقل

۱۵۰۰۰  تومان

معاون

۲۰۰۰۰  تومان

مدیر عامل

۲۵۰۰۰  تومان
                 هیئت مدیره

 

۳۰۰۰۰  تومان

 

طرح توسعه:

در صورتی که کارگروه پژوهشی از نظر کمی و کیفی ارتقاء پیدا کند می‌بایست زیرمجموعه‌هایی منطبق بر حوزه فعالیتی خود تولید و سازماندهی نمایند (اصل تقسیم کار) در این صورت کارگروه‌های جدید در جایگاه دبیر منسوب و دبیر کارگروه ارتقاء یافته تبدیل به دبیرکل می‌شود یا به عنوان دبیرکلی نائل می گردد.

پاداش:

عبارتست از خدمت و یا اعتباری که سازمان منطبق بر طرح های مدون ارائه شده با اهداف زیر در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد.

  • جذب اعضاء جدید
  • حفظ اعضاء قدیم
  • تامین منابع مالی