آیین نامه

مقدمه:

یکی از مسائلی که همواره جوامع انسانی با آن درگیر هستند معضلات اجتماعی از قبیل فقر، مصرف مواد مخدر، شیوع برخی بیماری‌ها، اشاعه فساد و بی بند و باری ، معضلات زیست محیطی، تنش های اجتماعی، فقر فرهنگی، فاصله های طبقاتی، فقدان فرهنگ مناسب شهر نشینی و صدها مورد دیگر می باشد که اگرچه نهادها و سازمان های دولتی و رسمی، به منظور غلبه بر این معضلات همواره برنامه ها و سیاست هایی را اعمال می نمایند و بودجه هایی را سالانه مصروف این بخش می سازند اما نقش مشارکتی سازمان های مردم نهاد و تشکل های محلی می توانند، کمک مؤثری در این راه باشند.

سازمانهای مردم نهاد که به اختصار سمن نامیده می شوند، از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی و از مؤثرترین ره آوردهای تمدن بشری است که به نوعی می تواند بستر تأ ثیرگذاری آحاد جامعه را طی جریان ها و فرایندهای تخصصی فراهم کند لذا حفظ و تعالی چنین سازمان‌هایی سخت تر از دست یابی به آنها است.

این سازمانها معمولاً با همت افرادی پدید می آیند که تلاش بی قید و شرط و خالصانه و بدون چشم داشت را سرلوحه عمل خویش قرارداده و با توجه به فرهنگ موجود در آن کشور، برای انجام امور داوطلبانه با گرایش‌های فرهنگی، خیریه ای، محیط زیست، بشردوستانه و… در چار چوب قوانین کشور فعالیت می کنند.

از آن جا که فعالین این سازمان ها در جریان انواع مهارت ها، دانش ها و تجارب رشد می کنند، به میزان و عمق ارتباطات اجتماعی که میان افراد وگروه‌های مختلف فعال در آنها شکل می گیرد، به سرمایه های اجتماعی جامعه تبدیل می شوند.

هدایت این سازمان ها به سوی فعالیت‌های هدفمند و تأثیرگذار، اراده و عزمی ملی را می‌طلبد تا فعالیت‌های آنها را برخواست ها، نیازها، ضرورتها و معیارهای جامعه منطبق کند.

سازمان‌های مردم ‌نهاد با تأکید بر ۳ اصل داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی، در جهت پیشبرد اهداف علمی، بهداشتی، خدماتی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و…..فعالیت می کنند.

زمینه فعالیت این سازمان ها متناسب با اهداف آنها است، و معمولادر برقراری تماس های مداوم با مسئولان و مردم، بالابردن آگاهی عمومی، شناسایی و همکاری با نهادهای همفکر، نظارت و شناسایی نقاط ضعف تشکیلات دولتی از راه مشورت دادن به قانون گذاران و سیاست گذاران، اجرای داوطلبانه قوانین، شانه به شانه مجریان دولتی ایفای نقش می کنند.

مهمترین مولفه های یک سمن به اصل همکاری، یادگیری و مشارکت اعضای آن مربوط است. و در واقع مشارکت مهمترین قوام سمن است که اساساً پیدایش و ماندگاری آن را رقم میزند.

لذا فعالیت آنها اساساً معطوف به فعالیت های تجاری و سودجویانه نیست و خود را طرفدار اصولی چون ارائه خدمات عام، احترام به حقوق بشر، داشتن آرمان، مسئولیت پذیری، همکاری برون مرزی ، پاسخگویی و اهمیت دادن به توده‌ها و عامه مردم، صداقت، شفافیت، صراحت، ساختار غیر سودجویانه، اتخاذ رویکرد جامع و داوطلبانگی می دانند.

حالیه بر آن شدیم تا در راستای ادای دین خود نسبت به هموطنان و همشهریان، با تدوین آئین نامه پیش رو گامی هر چند کوچک در مسیر توسعه پایدار و تعالی جامعه برداشته باشیم.


مشاهده و دانلود فایل آیین نامه مجمع رشد و آبادانی شاهرود (کلیک کنید)